Kế toán công nợ là gì? Bản mô tả công việc chi tiết 2023

Bạn đang xem: Kế toán công nợ là gì? Bản mô tả công việc chi tiết 2023 tại ththanhsonnt.edu.vn

Kế toán công nợ là gì? Chắc hẳn đây là câu hỏi của rất nhiều bạn đang muốn tìm hiểu về ngành học cũng như ví trí ngành nghề này. Chính vì thế hôm nay Mua Bán sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán công nợ. Cùng xem ngay nhé !

Tìm hiểu về kế toán công nợ
Tìm hiểu về kế toán công nợ

1. Kế toán công nợ là gì ?

Kế toán công nợ (Accounting Liabilities) là người chịu trách nhiệm quản lý và ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu hoặc trả. Trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp có thể phải thực hiện các giao dịch như huy động vốn, cho vay. 

Các giao dịch này có thể không được thanh toán ngay lập tức hoặc chỉ thanh toán một phần. Điều này dẫn đến việc phát sinh các khoản công nợ. Vậy nên, quản lý hiệu quả hoạt động công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hoạt động một cách suôn sẻ.

Kế toán công nợ là gì ?
Kế toán công nợ là gì ?

2. Mô tả công việc của kế toán công nợ chi tiết

2.1. Nhận và kiểm tra hợp đồng kinh tế

 • Cập nhật thông tin của khách hàng, nhà cung cấp và những đối tác mới vào hệ thống hoặc các sổ sách của doanh nghiệp.
 • Thay đổi thông tin của nhà cung cấp, khách hàng khi có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi nghiệp vụ.
 • Kiểm tra và xem xét các điều khoản của hợp đồng thanh toán với từng đối tác, khách hàng hoặc nhà cung cấp để đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót.

2.2. Kiểm tra công nợ theo định kỳ

 • Xác minh thông tin, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán của các đơn đặt hàng dựa trên hợp đồng mua bán đã ký kết với đối tác hoặc khách hàng.
 • Xác minh kỹ lưỡng các thông tin liên quan đến loại sản phẩm, số lượng, giá bán và thời hạn thanh toán cho các đối tác hoặc khách hàng đang thực hiện hợp đồng hoặc đã nhận hàng.
 • Theo dõi và giám sát chi tiết về công nợ của từng nhà cung cấp, đối tác, hoặc khách hàng. Việc này bao gồm thời hạn thanh toán, mức độ thanh toán, số nợ quá hạn,…
 • Báo cáo kết quả kiểm tra công nợ cho bộ phận liên quan hoặc cấp quản lý cao hơn sau khi hoàn tất kiểm tra.
Kế toán công nợ là gì ? Mô tả công việc của kế toán công nợ chi tiết
Kế toán công nợ là gì ? Mô tả công việc của kế toán công nợ chi tiết

2.3. Theo dõi tiến trình thanh toán của khách hàng

Khi có sự phát sinh công nợ từ hợp đồng hoặc hóa đơn bán hàng, kế toán công nợ phải theo dõi tình hình thanh toán của từng đối tác hoặc khách hàng.

2.4. Trực tiếp tham gia thu hồi nợ xấu

Tham gia hỗ trợ và thu hồi các khoản công nợ có rủi ro và khó đòi.

2.5. Quản lý công nợ tạm ứng trong nội bộ doanh nghiệp

 • Theo dõi và nhắc nhở hàng ngày việc thanh toán của từng đối tác hoặc bộ phận bên trong doanh nghiệp.
 • Tổng hợp danh sách các khoản tạm ứng quá hạn để thúc đẩy việc thanh toán công nợ hàng tuần hoặc theo yêu cầu từ cấp quản lý cao hơn.

2.6. Xử lý công nợ được ủy thác

 • Ghi sổ các giao dịch tài chính theo thông tin trên hóa đơn.
 • Điều chỉnh số liệu dựa trên hợp đồng để cân bằng và kiểm tra tính chính xác của các số liệu.
 • Theo dõi các khoản công nợ được ủy thác theo từng đối tượng.
 • Kiểm tra và lập bảng sao kê các chứng từ liên quan và gửi cho kế toán viên phụ trách hoặc trưởng bộ phận kiểm soát.

2.7. Quản lý các khoản vay trong doanh nghiệp

 • Xử lý việc thanh lý các hợp đồng cũ và tạo mới hợp đồng khi có giao dịch tài chính mới.
 • Theo dõi và thúc đẩy việc thanh toán đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Ghi sổ và điều chỉnh các khoản phát sinh để phù hợp với tỷ giá hối đoái.
 • Nếu doanh nghiệp có các khoản lãi phải trả, kế toán công nợ phải tính toán và cung cấp tài liệu cho các bên liên quan để thực hiện thanh toán cho từng hợp đồng và đối tác tương ứng.

Xem thêm: Nghề kế toán là gì? Tất tần tật những thông tin về nghề kế toán

3. Cách xử lý các nghiệp vụ kế toán công nợ

3.1. Nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu là số tiền mà khách hàng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần. Ngoài ra, các khoản phải thu này còn được xem như một phần của tài sản lưu động, có thể sử dụng làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ vay ngắn hạn.

Trong đó các khoản nợ phải thu phát sinh của doanh nghiệp bao gồm:

 • Các khoản nợ phải thu khi khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ nhưng họ đã chưa thực hiện thanh toán.
 • Các khoản nợ phải thu trong nội bộ: là các khoản doanh nghiệp phải thu khi phát sinh quan hệ tài chính, thương mại với các cấp dưới hoặc các chi nhánh thuộc sở hữu của doanh nghiệp.
 • Các khoản nợ phải thu khác như: tạm ứng, ký cược, ký quỹ và các khoản phải thu từ cá nhân hoặc tập thể đã được xử lý bồi thường.
Cách xử lý các nghiệp vụ kế toán công nợ
Cách xử lý các nghiệp vụ kế toán công nợ

Nhiệm vụ cụ thể của kế toán công nợ phải thu là:

 • Ghi sổ chi tiết cho từng khoản nợ phải thu cũng như các lần thanh toán.
 • Đôn đốc và thu hồi nợ một cách nhanh chóng để tránh tình trạng doanh nghiệp bị chiếm vốn hoặc nợ xấu.
 • Tạo các chứng từ hợp lệ để ghi nhận việc khách hàng thanh toán bằng cách đổi hàng, bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả hoặc xử lý nợ xấu thông qua việc trao đổi hàng hóa.
 • Xác minh trực tiếp hoặc yêu cầu xác nhận bằng văn bản cho các khoản nợ lâu dài hoặc khó đòi.

3.2. Nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả là số tiền nợ phát sinh khi doanh nghiệp mua vật liệu từ các nhà cung cấp để sử dụng trong quá trình sản xuất. Căn cứ vào thời hạn, các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp được chia thành 02 loại sau:

 • Nợ phải trả ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn trả trong vòng 01 năm hoặc ít hơn, bao gồm: tiền gửi của khách hàng, tiền lãi phải trả, tiền lương và tiền công phải trả và các khoản nợ còn lại đối với nhà cung cấp.
Các khoản nợ phải trả là gì?
Các khoản nợ phải trả là gì?
 • Nợ phải trả dài hạn: là các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác mà thời hạn để doanh nghiệp hoàn trả là hơn 01 năm, chẳng hạn như: vay kinh doanh hoặc thế chấp, các khoản nợ ngắn hạn được gia hạn trả chậm.

Nhiệm vụ cụ thể của kế toán nợ phải trả:

 • Theo dõi, cập nhật và ghi sổ chi tiết cho các đối tượng đã nhận tiền trước và đã hoàn thành việc bàn giao.
 • Ghi vào sổ sách kế toán cho các khoản nợ phải trả liên quan để ghi giảm số nợ phát sinh ban đầu.

4. Vai trò của kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Vai trò của kế toán công nợ là gì ?
Vai trò của kế toán công nợ là gì ?

Hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với vấn đề về các khoản nợ. Vì vậy, kế toán công nợ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo luân chuyển dòng tiền một cách hiệu quả. Các vai trò của kế toán công nợ bao gồm:

 • Tham gia vào các đề xuất định hướng và cung cấp tham vấn cho cấp quản lý bằng cách theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.
 • Cung cấp cơ sở cho các nhà quản lý để xác định hướng phát triển cho doanh nghiệp.
 • Đảm bảo ghi chép chính xác, đầy đủ và kịp thời các thông tin về các giao dịch thanh toán với từng đối tác và các khoản thanh toán, đồng thời kiểm tra và thanh toán đúng hạn nhằm tránh chiếm dụng vốn.
 • Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc cuối kỳ đối với các khách hàng thường xuyên mua bán hoặc các khách hàng có số dư nợ lớn.

Như vậy, kế toán công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh liên quan đến công nợ diễn ra một cách hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ: Nghiệp vụ kế toán là gì? 7 nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp

5. Mức lương của kế toán công nợ

Mức lương của kế toán công nợ
Mức lương của kế toán công nợ

Hiện tại, với yêu cầu về kinh nghiệm từ 1-3 năm, mức lương trung bình của kế toán công nợ vào khoảng tối thiểu 8-10 triệu đồng /tháng. Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn nếu họ làm việc cho các tập đoàn lớn tại các trung tâm kinh tế lớn như : Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng…

Tìm hiểu những thông tin tuyển dụng kế toán hot nhất tại đây

6. Những kỹ năng cần có của kế toán công nợ

Kế toán công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý các khoản nợ và phải sở hữu nhiều kỹ năng để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Đây là một số kỹ năng quan trọng mà kế toán công nợ cần có: nền tảng kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn tốt, khả năng tham mưu và tư vấn cho các bộ phận khác, sử dụng tốt tin học văn phòng, năng lực phân tích và xử lý linh hoạt khi gặp tình huống khó cuối cùng đó là  trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ.

7. Cơ hội nghề nghiệp của kế toán công nợ

Đối với mỗi doanh nghiệp bất kì nào cũng cần phải có một nhân viên kế toán công nợ để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty. Chí vì vậy, kế toán công nợ cũng được xem là một công việc tiềm năng.

Để trở thành một kế toán công nợ, bạn cần bắt đầu từ việc đạt bằng cử nhân trong các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật,… và sau đó tích lũy kinh nghiệm để trở thành một chuyên gia kế toán xuất sắc. 

Cơ hội nghề nghiệp của kế toán công nợ là gì?
Cơ hội nghề nghiệp của kế toán công nợ là gì?

Tuy nhiên, kế toán công nợ cũng đối mặt với những thách thức khó khăn, trong đó thách thức lớn nhất là sự phức tạp của các quy định liên quan đến công nợ. Vì thế kế toán công nợ phải nắm rõ các quy định pháp lý và luật thuế liên quan đến công nợ để đảm bảo việc quản lý được thực hiện đúng quy trình.

Hy vọng rằng bài viết trên đây đã phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn kế toán công nợ là gì cũng như công việc và trách nhiệm của một kế toán công nợ với các khoản phải thu và trả. Nếu bạn đang muốn tìm việc làm liên quan đến kế toán thì hãy nhanh tay truy cập ngay ththanhsonnt.edu.vn để cập nhật nhữung tin tuyển dụng mới nhất nhé!

Lưu ngay:

Xem thêm  Văn khấn Thần Tài ngày 30 Tết Giáp Thìn cầu tài lộc, bình an

Viết một bình luận