Cách bấm máy tính phương sai bằng máy tính Casio 580VNX

Bạn đang xem: Cách bấm máy tính phương sai bằng máy tính Casio 580VNX tại ththanhsonnt.edu.vn

Các bài toán phương sai luôn là nỗi lo của nhiều học sinh, sinh viên vì cách tính toán khá phức tạp. Do đó, Mua Bán sẽ gửi đến bạn cách bấm máy tính phương sai bằng Casio 580VNX với ví dụ minh họa chi tiết. Cùng tham khảo nhé! 

Hướng dẫn cách bấm máy tính phương sai đơn giản bằng máy tính Casio 580VNX

I. Cách bấm máy tính phương sai trên Casio FX 580VNX

Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách bấm máy tính phương sai trong dạng bài toán thống kê biến đơn và dạng bài thống kê hồi quy tuyến tính. Đối với các loại máy tính khác, chức năng tính toán này khá phức tạp. Tuy nhiên, bạn lại có thể giải một cách nhanh chóng với Casio FX 580VNX.

1. Tính phương sai trong bài toán thống kê cho biến đơn

Công thức tính phương sai tổng thể cho bài toán thống kê với biến đơn là: 

Công thức tính phương sai biến đơn
Công thức tính phương sai biến đơn

Trong đó:

 • σ2 là bình phương độ lệch chuẩn của một giá trị x ngẫu nhiên trong mẫu;
 • x là một giá trị quan sát trong tập dữ liệu;
 • µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu;
 • N là số quan sát trong mẫu.

Để giúp bạn hiểu rõ cách bấm máy tính phương sai bằng Casio FX 580VNX, Mua Bán sẽ thực hiện một ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: Giả sử điểm thi học kỳ lớp 10A được ghi trong bảng sau:

6

6

2,5

8

8

7

4

10

6

9

6,5

9

7,5

7

6

6

3

6

6

9

5,5

7

8

6

5

6

4

Dựa vào các dữ liệu trên, bạn hãy thực hiện cách bấm máy tính phương sai điểm thi của lớp 10A.

Trước khi tính toán, bạn cần bật chế độ tần số bằng cách: Shift → Menu → mũi tên xuống → chọn số 3 (thống kê) và bật tần số (số 1). Sau khi bật tần số, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn cách bật chế độ tần số trong máy tính
Hướng dẫn chi tiết cách bật chế độ tần số trong máy tính

Bước 1: Menu → chọn số 6 (thống kê) → bấm phím 1 (chọn dạng biến đơn) → AC;

Bạn cần chọn biểu tượng phép tính thống kê (số 6) để bật chức năng này lên
Bạn cần chọn biểu tượng phép tính thống kê (số 6) để bật chức năng này lên

Bước 2: Bấm vào nút OPTN và bấm số 3 để nhập bảng dữ liệu trên. Sau khi nhập xong dữ liệu, bạn cần bấm phím AC để trở về màn hình tính toán;

Bạn có thể sử dụng nút OPTN + số 3 trên máy tính để chuyển sang chế độ nhập dữ liệu và cần nhập chính xác dữ liệu đã có trong bảng trên
Bạn có thể sử dụng nút OPTN + số 3 trên máy tính để chuyển sang chế độ nhập dữ liệu và bạn cần nhập chính xác dữ liệu đã có trong bảng trên

Bước 3: Bấm phím OPTN, bấm số 2 để xem các thông số và hoàn tất cách bấm máy tính phương sai cho hàm đơn biến.

Ngoài giá trị phương sai, bạn còn có thể nhìn thấy những thông số khác có liên quan trên màn hình hiển thị
Ngoài giá trị phương sai, bạn còn có thể nhìn thấy những thông số khác có liên quan trên màn hình hiển thị

Bằng cách bấm máy tính phương sai trên Casio FX 580VNX, bạn có thể rút ngắn thời gian tính toán và cho ra kết quả chính xác cao. Các kết quả thu được theo thứ tự bao gồm:

 • Giá trị trung bình ≈ 6,44;
 • Tổng biến x có trong mẫu = 174;
 • Tổng bình phương mỗi biến x = 1207;
 • Phương sai tổng thể ≈ 3,17;
 • Độ lệch chuẩn tổng thể ≈ 1,78
 • Phương sai mẫu ≈ 3.29,…

2. Tính phương sai trong bài toán thống kê với hồi quy tuyến tính

Đối với cách bấm máy tính phương sai cho dạng toán này, chúng ta sẽ xét trên 2 biến tương quan. Bạn có thể hiểu rõ hơn về cách bấm máy tính phương sai trong bài toán thống kê với hồi quy tuyến tính qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ 2: Một khảo sát được thực hiện đối với 12 người phụ nữ để tìm ra mối quan hệ giữa tuổi tác (X) với huyết áp tối đa (Y). Kết quả đo huyết áp được thể hiện trong bảng sau đây:

X

56

42

72

36

63

47

55

49

38

42

68

60

Y

147

125

160

118

149

128

150

145

115

140

152

155

Bước 1: Menu → chọn số 6 (thống kê) → chọn số 2 (dạng 2 biến) → AC;

Sau khi bấm phím 2, màn hình sẽ hiển thị như trên gồm một bảng chứa 2 biến X và Y
Sau khi bấm phím 2, màn hình sẽ hiển thị như trên gồm một bảng chứa 2 biến X và Y

Bước 2: Bấm vào nút OPTN và bấm số 4 để nhập bảng dữ liệu trên. Sau khi nhập xong dữ liệu, bạn cần bấm phím AC để trở về màn hình tính toán;

Bạn cần nhập chính xác dữ liệu đã có trong bảng trên vào đúng vị trí cột X hoặc Y
Bạn cần nhập chính xác dữ liệu đã có trong bảng trên vào đúng vị trí cột X hoặc Y

Bước 3: Bấm phím OPTN và bấm số 2 để xem các thông số.

Bạn có thể nhìn thấy những thông số khác có liên quan trên màn hình hiển thị
Bạn có thể nhìn thấy những thông số khác có liên quan trên màn hình hiển thị

Cách bấm máy tính phương sai cho bài toán thống kê phương trình tuyến tính cho các kết quả theo thức tự:

 • Giá trị trung bình của X ≈ 52,33;
 • Tổng giá trị X = 628;
 • Tổng bình phương các biến X = 34416;
 • Phương sai tổng thể X ≈ 129,22;
 • Độ lệch chuẩn X ≈ 11,37;
 • Phương sai mẫu của X ≈ 140,97;
 • Độ lệch chuẩn của X ≈ 11,87;
 • Số mẫu = 12;
 • Giá trị trung bình của Y ≈ 140,33;
 • Tổng giá trị của Y = 1684;
 • Tổng bình phương các biến Y = 238822;
 • Phương sai tổng thể của Y ≈ 208,39,…

Tham khảo thêm: Cách bấm máy tính thống kê chi tiết bằng fx 580VN

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số tin đăng tuyển dụng việc làm bán thời gian phù hợp với học sinh, sinh viên ngay tại website ththanhsonnt.edu.vn

II. Ví dụ minh họa cách bấm máy tính phương sai trên Casio FX 580VNX

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách bấm máy tính phương sai, chúng ta cùng thử giải 2 dạng bài tập thống kê sau đây với hướng dẫn chi tiết từng bước:

1. Ví dụ minh họa cách bấm phương sai bằng máy tính với biến đơn

Ví dụ 3: Người ta làm một thử nghiệm trồng lúa trên 40 thửa ruộng với cùng diện tích. Sau đây là bảng sản lượng tương ứng với số lượng thửa ruộng có cùng sản lượng:

Sản lượng

25

30

28

24

31

29

 

Tần suất

5

11

8

10

2

4

N=40

Sử dụng cách bấm máy tính phương sai, tìm phương sai của bài toán trên.

Bước 1: Chọn sang chế độ tính toán thống kê và chọn kiểu thống kê 1 biến: Menu → số 6 → số 1 → nhập dữ liệu trong bảng;

Lưu ý: Nếu màn hình không hiển thị cột Freq (tần suất) thì bạn cần thực hiện: Shift → Menu → mũi tên xuống → chọn số 3 (thống kê) và bật tần số (số 1).

Tại cột x:

25=

30=

28=

24=

31=

29=

mũi tên đi xuống → mũi tên phải (để chuyển qua cột Freq)

5=

11=

8=

10=

2=

4=

Bạn cần nhập chính xác giá trị X và tần số vào trong bảng
Bạn cần nhập chính xác giá trị X và tần số vào trong bảng

Bước 2: Chọn OPTN → số 3 để xem kết quả và hoàn tất cách bấm máy tính phương sai cho hàm 1 biến kèm tần số. Kết quả phương sai tổng thể ≈ 6,44 và phương sai mẫu ≈ 6,61. 

Ta có phương sai của bài toán trên là 6,44
Ta có phương sai tổng thể ≈ 6,44 và phương sai mẫu ≈ 6,61

2. Ví dụ minh họa cách bấm phương sai bằng máy tính với hàm hồi quy tuyến tính

Ví dụ 4: Sau đây là bảng ghi nhận về quãng đường di chuyển bằng xe ôm (đơn vị: km) và số tiền tương ứng bạn phải trả (đơn vị: nghìn đồng), biết rằng quãng đường di chuyển quan hệ tương quan đồng biến với số tiền bạn chi trả:

Số km

2

7

9

3

10

6

1

8

Số tiền

13

35

41

19

45

28

10

55

Bước 1: Chọn sang chế độ tính toán thống kê và chọn kiểu thống kê 2 biến: Menu → số 6 → số 2;

Sau khi bấm phím 2, màn hình sẽ hiển thị như trên gồm một bảng chứa 2 biến X và Y
Sau khi bấm phím 2, màn hình sẽ hiển thị như trên gồm một bảng chứa 2 biến X và Y

Bước 2: Nhập các giá trị trong bảng trên vào 2 cột x y:

Tại cột x:

2=

7=

9=

3=

10=

6=

1=

8=

mũi tên xuống → mũi tên sang phải (để nhập cột y)

13=

35=

41=

19=

45=

28=

10=

55=

Bạn cần nhập chính xác số km tương ứng với số tiền
Bạn cần nhập chính xác số km tương ứng với số tiền

Bước 3: Bấm OPTN → số 3 để xem kết quả. Trong bài toán này, phương sai tổng thể của biến X là 9,94 và phương sai tổng thể của biến Y là 225,69. 

Phương sai của số quãng đường là 9,94; phương sai của số tiền là 225,69
Phương sai của số quãng đường (biến X) là 9,94; phương sai của số tiền (biến Y) là 225,69

Tham khảo thêm: Hướng dẫn chi tiết cách bấm bất phương trình trên máy tính Casio 570VN

III. Lưu ý khi bấm phương sai bằng máy tính Casio FX 580VNX

Sau khi nhập xong dữ liệu, bạn có thể sửa lại, thêm, bớt dữ liệu bằng các phím sau:

 • Sửa dữ liệu: Tại màn hình chính: OPTN → số 3 (đối với hàm đơn biến), số 4 (đối với hàm tuyến tính) và thực hiện sửa đổi.
 • Thêm dòng: Tại màn hình nhập liệu: OPTN → số 2 (biên tập) → số 1 (thêm dòng).
Bạn có thể thêm dòng dữ liệu bằng cách chọn số 1 trong phần biên tập
Bạn có thể thêm dòng dữ liệu bằng cách chọn số 1 trong phần biên tập
 • Xóa tất cả: Tại màn hình nhập liệu: OPTN → số 2 (biên tập) → số 2 (xóa tất cả).
Xóa toàn bộ dữ liệu trở nên đơn giản hơn với một thao tác đơn giản
Bạn có thể xóa toàn bộ dữ liệu trở nên đơn giản hơn với một thao tác đơn giản

Tham khảo thêm: Hướng dẫn chi tiết cách bấm bất phương trình trên máy tính Casio 570VN

IV. Tổng kết 

Vừa rồi là những kiến thức bổ ích về cách bấm máy tính phương sai mà mọi người cần lưu ý và ghi nhớ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Giúp các bạn tăng hiệu quả làm việc, đạt kết quả cao trong học tập. Và cũng đừng quên truy cập ththanhsonnt.edu.vn thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như những tin đăng mới nhất về thị trường việc làm, mua bán laptop cũ… nhé!

Xem thêm:

Xem thêm  Các gói đăng ký Liên Quân Mobile 4G ưu đãi theo ngày và tháng

Viết một bình luận