06/01/20  Tin tức - Sự kiện  150
THAM GIA GIAI EAROPIC
 14/12/17  Tin của trường  173
100% CBCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  408
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thanh Sơn.