15/03/22  Tin của trường  86
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG TH THANH SƠN
 15/12/21  Tin của trường  136
Nhằm hướng dẫn các em vẫn dụng sáng tạo 5 điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn cuộc sống; đặc biệt là giữ gìn vệ sinh; có trách nhiệm cùng gia đình, cộng đồng tròng phòng chống covid 19. Các em đã tích cực tham gia các hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức trong thời gian hè.