08/06/20  Tin tức - Sự kiện  49
Ngày 7 tháng 5 năm 2020 Trường TH Thanh Sơn công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học: 2020-2021
 06/01/20  Tin tức - Sự kiện  63
THAM GIA GIAI EAROPIC
 14/12/17  Tin của trường  100
100% CBCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  332
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thanh Sơn.