Thông tin chi tiết:
Phan Thị Thanh Trinh
Phó hiệu trưởng Phan Thị Thanh Trinh
Ngày tháng năm sinh 08/12/1978
Giới tính Nữ
Điện thoại 0886106879
Email thanhtrinhts@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách